Index | Presentación | Hemeroteca | Coordinación | Comité | Ilustración | Contacto

 

O VELLO CÁRCERE DE LUGO (1936-1946)

 CRISTINA FIAÑO

NÚMERO 20 (2015)

 

Ver número completo en pdf

 

Os dereitos de autora deste número de Unión Libre están protexidos por unha licenza Creative Commons (CC-BY-NC-ND)

Recoñecemento - Non Comercial - Non Derivadas

 

 

ÍNDICE

 

1. Introdución

2. Un edificio panóptico na finca da Mosqueira: historia do vello cárcere

3. Vixiar e castigar: o cárcere como medio de represión

4. Un pobo violentado: o alzamento militar en Lugo

5. Ratas e persoas: a vida no cárcere

6. Pequenas incursións da vida no cárcere: arte, literatura e conversa

7. As fontes da memoria

7.1. Bibliografía citada

7.2. Bibliografía consultada

7.3. Outras fontes

7.3.1. Fontes auditivas

7.3.2. Fontes visuais

7.3.3. Fontes electrónicas

7.3.4. Libros de presos

7.3.5. Fontes manuscritas

7.4. Centros e arquivos documentais consultados

ANEXOS

ANEXO I: Interior con figuras

1.1. Desigualdades: clases sociais ata no cárcere

1.2. Os primeiros en caer: autoridades políticas

1.3. O cerebro encarcerado: docentes e intelectuais

1.4. Presas do esquecemento: mulleres recluídas

ANEXO II: Figuras e exteriores

2.1. A dura matemática: cifras presidiarias

2.2. Atlas carcerario: as procedencias xeográficas

2.3. Da Casa Radio ao Balneario: outros lugares de reclusión

2.4. Maquillaxe da coacción: a redención de penas

ANEXO III: Material memoria

3.1. Edificio

3.2. Documentos

3.3. Cartas dende a prisión

3.4. Produción artística

3.5. Obxectos feitos no cárcere

3.6. Escritos sobre o cárcere

 

SUMARIO DOS ANEXOS

 

ANEXO I: Interior con figuras

1.1. Desigualdades: Clases sociais ata no cárcere

1.2. Os primeiros en caer: Autoridades políticas

1.3. O cerebro encarcerado: Docentes e intelectuais

1.4. Presas do esquecemento: Mulleres recluídas

ANEXO II: Figuras e exteriores

2.1. A dura matemática: Cifras presidiarias

2.2. Atlas carcerario: As procedencias xeográficas

2.3. Da Casa Radio ao Balneario: Outros lugares de reclusión

2.4. Maquillaxe da coacción: A redención de penas

ANEXO III: Material memoria

3.1. O edificio

3.1.1. Planos

3.1.1.1. Planta baixa

3.1.1.2. Planta primeira

3.1.1.3. Planta segunda

3.1.1.4. Alzados

3.1.2. Fotografías do cárcere

3.2. Documentos do cárcere

3.2.1. Libros de rexistro

3.2.2. Manuscritos carcerarios

3.2.3. Semanario Redención

3.3. Cartas dende a prisión

3.3.1. Intercambio de cartas dentro da prisión

3.3.1.1. Carta de Perfecto Abelairas a Francisco Lamas

3.3.1.2. Cartas de José Ramos a Francisco Lamas

3.3.1.3. Carta de Ángel Pérez López a Francisco Lamas

3.3.2. Cartas de Rafael de Vega Barrera

3.3.3. Cartas de Antonio López Barro, o “Ruso”

3.3.4. Carta de Emilio Timiraos

3.3.5. Cartas de Gregorio Sanz

3.3.6. Cartas de Marcelino Fernández Prada

3.4. Produción artística

3.4.1. “Van a matarnos, pero venceremos”, Castelao

3.4.2. “Lembrando á Comunista (á maneira de Rodchenko)”, Sara Lamas

3.4.3. Retrato de Claudio Rodríguez Rubio, Sara Lamas

3.4.4. O Doutor Rafael de Vega Barrera, Sara Lamas

3.4.5. A derradeira operación de Vega, Rafael de Vega Fernández Crespo

3.4.6. Retrato de Eusebio Cuesta, Manuel Cuesta

3.4.7. “Falta de Liberdade”, Manuel Cuesta

3.4.8. Poema manuscrito sobre ficha de ingreso, Claudio Rodríguez Fer

3.5. Obxectos feitos no cárcere

3.5.1. José López Ramos

3.5.2. Eusebio Cuesta

3.6. A memoria poética

3.6.1. Luz Pozo Garza

3.6.1.1. O prisioneiro

3.6.2. Claudio Rodríguez Fer

3.6.2.1. O último diagnóstico

3.6.2.2. Dende 1936 (fragmentos)

3.6.2.3. Dende min (fragmento)

3.6.2.4. E aínda lle chaman A Comunista!

3.6.2.5. Un tranvía chamado Urania (fragmento)

3.6.2.6. Pai meu (fragmento)

3.6.3. Olga Novo

3.6.3.1. Lugo, 1994 (fragmento)

3.6.4. Carmen Blanco

3.6.4.1. Guerrilleiras nos Ancares

 

Index | Presentación | Hemeroteca | Coordinación | Comité | Ilustración | Contacto